api بورس

در این قسمت مستندات API (وب سرویس) بورس قرار دارد.

با داشتن اشتراک ویژه سایتمی توانید از این وب سرویس ها استفاده نمایید و از هرگونه هزینه اضافه و هزینه های سرور دور بمانید.

سایت apiview اطلاعات معاملاتی لحظه ای بازار و تاریخچه آن ها همراه با اطلاعیه ها و اطلاعات دیگر را در اختیار کاربران قرار میدهد. اطلاعات همزمان با انتشار اطلاعیه های شرکت ها در سامانه کدال، از منبع سایت رسمی بورس به صورت لحظه ای قابل دسترس و استفاده کاربران سایت می باشد.

با ثبت نام در سایت یک توکن رایگان 3 روزه با محدودیت 20 درخواست جهت تست سرویس در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید از وب سرویس های زیر استفاده نمایید.

تهیه اشتراک

برای استفاده از وب سرویس ها نیاز است توکن داشته باشید. با تهیه اشتراک توکن در اختیار شما قرار می گیرد.

کندل روزانه (اطلاعات قیمتی)

قیمت های مورد نیاز نمودار شمعی شامل پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت می باشد.

اطلاعات از تاریخ فروردین 1398 به بعد می باشد.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادhistorystringداردشپنا
دورهperiodstringدارد1399/04
خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c46364a56465a64a25e531a8208610d&name=فملی&days=15
خروجیفیلدمثال
تاریخdate1399/04/16
اولین قیمتfirst_price32290
آخرین قیمتclose_price32290
بالاترین قیمتhighest_price32290
پایینترین قیمتlowest_price32290

تاریخچه قیمت (نماد n روز اخیر)

این api برای محاسبه میانگین هفتگی و ماهانه مناسب می باشد.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادnamestringداردفملی
تعداد ریکوردdaysintدارد15
مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c46364a56465a64a25e531a8208610d&name=فملی&days=15
خروجیفیلدمثال
تاریخdate1399/04/16
اولین قیمتfirst_price32290
آخرین قیمتclose_price32290
بالاترین قیمتhighest_price32290
پایینترین قیمتlowest_price32290

اطلاعات تمام نماد ها

همه ی نمادهای بورسی و فرابورسی، صندوق، حق تقدم، معاملات بلوکی، اختیارمعامله که در آخرین روز معاملاتی بازار معامله شدند.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
متد all string دارد
تاریخ time string ندارد 1399/04/10
نوع نمادها type int دارد همه نمادها=2 <brبورس، فرابورس،=”” حق=”” تقدم=”” و=”” صندوق=”0″ <br=””>سایر نماد ها=1 </brبورس،>
تاریخ time string ندارد 1399/03/07

در صورتی که فیلد time نبود اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود.

مثال خروجی
 
خروجی فیلد مثال
نام کامل نماد name غپینو
کلید نماد در tse instance_code 204092872752957
نام کامل نماد full_name پارس مینو
اولین قیمت first_price 11260
آخرین قیمت close_price 12957
تغییرات آخرین قیمت close_price_change -681
درصد تغییرات آخرین قیمت close_price_change_percent -4.99%
قیمت پایانی final_price 12981
تغییرات قیمت پایانی final_price_change -657
درصد تغییرات قیمت پایانی final_price_change_percent -4.82%
بالاترین قیمت highest_price 28480
پایینترین قیمت lowest_price 26300
eps eps 157
P:E P:E 82.68
تعداد فروشندگان ردیف اول 1_sell_count 339
تعداد فروشندگان ردیف دوم 2_sell_count 2
تعداد فروشندگان ردیف سوم 3_sell_count 2
حجم فروش ردیف اول 1_sell_volume 7506984
حجم فروش ردیف دوم 2_sell_volume 850
حجم فروش ردیف سوم 3_sell_volume 15496
قیمت فروش ردیف اول 1_sell_price 12957
قیمت فروش ردیف دوم 2_sell_price 12958
قیمت فروش ردیف سوم 3_sell_price 12959
تعداد خریداران ردیف اول 1_buy_count 101
تعداد خریداران ردیف دوم 2_buy_count 0
تعداد خریداران ردیف سوم 3_buy_count 0
حجم خرید ردیف اول 1_buy_volume 591431
حجم خرید ردیف دوم 2_buy_volume 0
حجم خرید ردیف سوم 3_buy_volume 0
قیمت خرید ردیف اول 1_buy_price 12957
قیمت خرید ردیف دوم 2_buy_price 0
قیمت خرید ردیف سوم 3_buy_price 0
تعداد خریداران حقوقی co_buy_count 6
تعداد خریداران حقیقی real_buy_count 4550
تعداد فروشندگان حقیقی real_sell_count 2663
تعداد فروشندگان حقوقی co_sell_count 5
حجم خرید حقیقی real_buy_volume 56549986
حجم خرید حقوقی co_buy_volume 856929
حجم فروش حقیقی real_sell_volume 55440548
حجم فروش حقوقی co_sell_volume 1966367
تعداد کل معاملات trade_number 9334
حجم معاملات trade_volume 9334
ارزش معاملات trade_value 745199163615
تعداد کل سهام all_stocks 6622407000
حجم مبنا basis_volume 3483107

اطلاعات تکی نمادها

اطلاعات همه نمادهای بورسی و فرابورسی به صورت تکی و لحظه ای یا در تاریخ مشخص. (حداقل تاریخ از خرداد ماه سال 1399)

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادnamestringداردغپینو
تاریخtimeintندارد1399/03/07

در صورتی که فیلد time نبود اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود.

مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&name=غپینو&time=1399/03/07
خروجیفیلدمثال
نام کامل نمادfull_nameپارس مینو
نام لاتینlatin_namePars Minoo
نوعtypeمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
وضعیتstateمجاز
آخرین آپدیت قیمتlast_update_time06:40:05
آخریت تاریخ معاملهlast_trade_date1399/09/16
آخرین قیمتclose_price12957
تغییرات آخرین قیمتclose_price_change-681
درصد تغییرات آخرین قیمتclose_price_change_percent-4.99%
قیمت پایانیfinal_price12981
تغییرات قیمت پایانیfinal_price_change-657
درصد تغییرات قیمت پایانیfinal_price_change_percent-4.82%
epseps157
P:EP:E82.68
حداکثر قیمت مجاز روزdaily_price_high14319
حداقل قیمت مجاز روزdaily_price_low12957
تعداد فروشندگان ردیف اول1_sell_count339
تعداد فروشندگان ردیف دوم2_sell_count2
تعداد فروشندگان ردیف سوم3_sell_count2
حجم فروش ردیف اول1_sell_volume7506984
حجم فروش ردیف دوم2_sell_volume850
حجم فروش ردیف سوم3_sell_volume15496
قیمت فروش ردیف اول1_sell_price12957
قیمت فروش ردیف دوم2_sell_price12958
قیمت فروش ردیف سوم3_sell_price12959
تعداد خریداران ردیف اول1_buy_count101
تعداد خریداران ردیف دوم2_buy_count0
تعداد خریداران ردیف سوم3_buy_count0
حجم خرید ردیف اول1_buy_volume591431
حجم خرید ردیف دوم2_buy_volume0
حجم خرید ردیف سوم3_buy_volume0
قیمت خرید ردیف اول1_buy_price12957
قیمت خرید ردیف دوم2_buy_price0
قیمت خرید ردیف سوم3_buy_price0
تعداد خریداران حقوقیco_buy_count6
تعداد خریداران حقیقیreal_buy_count4550
تعداد فروشندگان حقیقیreal_sell_count2663
تعداد فروشندگان حقوقیco_sell_count5
حجم خرید حقیقیreal_buy_volume56549986
حجم خرید حقوقیco_buy_volume856929
حجم فروش حقیقیreal_sell_volume55440548
حجم فروش حقوقیco_sell_volume1966367
ارزش خرید های حقیقیreal_buy_value734075368266
ارزش خرید های حقوقیco_buy_value11123795349
ارزش فروش های حقیقیreal_sell_value719673753588
ارزش فروش های حقوقیco_sell_value25525410027
تعداد کل معاملاتtrade_number9334
حجم معاملاتtrade_volume1963523
ارزش معاملاتtrade_value745199163615
تعداد کل سهامall_stocks6622407000
حجم مبناbasis_volume3483107

اندیکاتور

شامل مقدار اندیکاتورهای هر سهم می باشد که به صورت api برای بورس ارائه شده.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد اندیکاتورall_indicatorsstringدارد 
نمادnamestringداردفملی
  • اندیکاتور های موجود: rsi, mfi, cci, wr, so, macd, ichimoku, bb, ema, sma, rv
  • برای دریافت اندیکاتور های همه نماد ها مقدار فیلد all_indicators را برابر با all قرار دهید.
  • این مورد ساعت 15 هر روز قابل دسترسی خواهد بود.
  • technical_sum : وضعیت اندیکاتور ها
مثال خروجی
http://apiview.ir/api/?token=token&all_indicators&name=فملی

پیام های ناظر

به صورت لحظه ای دریافت می شود و شامل تمام پیام ها هست.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد ناظرinspectstringدارد1) inspect=all
2) inspect=نام نماد *

توجه: برای دریافت همه پیام ها all و برای دریافت پیام نماد مورد نظر نام نماد را داخل فیلد inspect جایگذاری کنید.

http://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&inspect=دارا
خروجیفیلدمثال
تیترheadاطلاعیه در خصوص صندوق سرمایه گذاری (دارا یکم)
پیامtextبه اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، زمان انجام معاملات در نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم(دارا یکم) از ساعت 12:35 الی 13:45 می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت 12:35 الی 12:45 می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
زمانtime99/5/25 12:26

سهام داران عمده هر سهم

لیست سهامداران سهم مرتب بر اساس میزان سها.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام سهمstockholderstringداردآپ

در صورتی که فیلد time نبود اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود.

مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&stockholder=آپ
خروجیفیلدمثال
نام سهامدارnameصندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي
حجم سهمvolume28 M
درصد از کل سهامpercent1.050
میزان تغییر سهام در همان روزchange0

تغییرات سهام داران عمده هر سهم

تغییرات اخیر سهام داران بر اساس خروجی tsetmc می باشد.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام سهمstockholderstringداردشستا
تغییراتchangestringداردtrue
مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&stockholder=شستا&change=true
خروجیفیلدمثال
نام سهامدارnameسازمان تامین اجتماعی
دارایی هاpossessionsArray

اطلاعات بازار بورس و فرابورس

اطلاعات بازار شامل شاخص و تغییرات آن و اطلاعاتی از این قبیل می باشد که از این api می توانید استفاده نمایید.

حزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نوع خروجیmarketstringداردmarket_bourse
تاریخtimestringندارد1399/03/10

مقادیر مجاز برای فیلد market:
market_bourse : بورس در یک نگاه
market_farabourse : فرابورس در یک نگاه
fav_namad_bourse : نمادهای پر بازدید بورس
fav_namad_farabourse : نمادهای پربازدید فرابورس
ind_namad_bourse : تاثیر در شاخص بورس
ind_namad_farabourse : تاثیر در شاخص فرابورس

در صورتی که فیلد time نبود اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود.

مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=market_bourse&time=1399/03/10
خروجیفیلدمثال
وضعیتstateclosed
شاخصindex973,494.45
تغییرات شاخصindex_change34936.87
شاخص هم وزنindex_h318,896.88
تغییرات شاخص هم وزنindex_h_change6848.83
تعداد معاملاتtrade_number944,960
ارزش معاملاتtrade_value61,921.290B
حجم معاملاتtrade_volume7.547B

آمار نماد

اطلاعیه های نماد های بورسی و فرابورسی می باشد.

این وب سرویس با قابلیت سرچ است.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادstatsstringداردفملی
مثال خروجی
خروجیفیلدمثال
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشتهn_day_3m31
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشتهn_day_12m89
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشتهn_percent_12m36
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشتهn_rank_3m32
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشتهn_rank_12m52
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشتهp_day_3m31
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشتهp_day_12m141
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشتهp_percent_12m58
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشتهp_rank_3m21
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشتهp_rank_12m24
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشتهtrade_nday_3m0
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشتهtrade_nday_12m11
روزهای با معامله در 3 ماه گذشتهtrade_day_3m62
روزهای با معامله در 12 ماه گذشتهtrade_day_12m232
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشتهtrade_rank_3m1
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشتهtrade_rank_12m10
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشتهtn_average_3m41097
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشتهtn_average_12m27685
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشتهtn_rank_3m5
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشتهtn_rank_12m4
دفعات معاملات در آخرین روزtn_last_day61821
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشتهtval_average_3m4311158584171
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشتهtval_average_12m2516831950316
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشتهtval_rank_3m1
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشتهtval_rank_12m2
 tval_last_day6914093946090
 trade_day_12m232
 trade_rank_3m1
 trade_day_12m232
 trade_rank_3m1
 trade_rank_3m1

اطلایه های کدال

اطلاعیه های نماد های بورسی و فرابورسی با قابلیت سرچ

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نوع خروجیcodalstringداردشتران
شماره صفحهpintدارد1

مقادیر مجاز برای فیلد codal:
all : همه اطلاعیه ها
نام نماد : جستجوی نماد خاص

مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&codal=شتران&p=1
خروجیفیلدمثال
نام نمادsymbolشتران
نام کاملnameپالایش نفت تهران
شماره نامهletter_numberن-۱۱
تاریخ اطلاعیهdate۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۴:۵۵:۲۷
عنوانtitleگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لینک اطلاعیهlinkhttps://codal.ir/Reports\/Attachment.aspx?LetterSerial=t6MutEYtqLdCAUtK6qJhMg%3d%3d
فایل پی دی اف در صورت وجودpdfhttps://codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=tOcL6fqhsKkyplpyKZpDLg%3d%3d&ft=1005&let=2020
فایل اکسل در صورت وجودexcelhttps://codal.ir/Reports\/Attachment.aspx?LetterSerial=t6MutEYtqLdCAUtK6qJhMg%3d%3d

کوئری نماد

با این متد میتوانید نماد های مشابه استرینگ مورد نظر خود را می توانید پیدا کنید. برای مثال با تایپ نماد فملی، تمام نماد هایی که درنام یا نام کامل خود دارای کلمه فملی هستند، لیست می شوند.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نمادsearchstringداردآ س پ
مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&search=آ س پ
خروجیفیلدمثال
نام نمادnameآ س پ
نام کاملfull_nameآ.س.پ
کد نمادinstance_code17617474823279712

تمام شاخص های صنایع

شاخص همه گروه های صنایع و شاخص های منتخب

احراز هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
اطلاعات شاخصmarketstringداردindices
مثال خروجی
https://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=indices
خروجیفیلدمثال
عنوان شاخصnameزراعت
آخرین مقدارvalue218035.72
تغییراتchange-4785.30
درصد تغییراتpercent-2.15
بالاترین مقدارmax219320.63
پایین ترین مقدارmin215656.60

زیر معاملات نمادها

تمام معاملات سهم در آخرین روز کاری به تفکیک زمان، قیمت و حجم می باشد.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادtradesstringداردکحافظ
مثال خروجی
http://apiview.ir/api/?token=token&trades=کحافظ
خروجیفیلدمثال
ردیفrow5
زمانtime09:00:36
حجمvolume600
قیمتprice16890.00

قدرت خرید و فروش حقیقی در n روز اخیر

قدرت خرید یا فروش که همان سرانه خرید و فروش است از تقسیم حجم بر تعداد به دست می آید. این متد این مقدار در n روز اخیر را لیست می کند.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادpowerstringداردرکیش
تعداد روز های اخیرdaysintدارد3
مثال خروجی
http://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&power=رکیش&days=3
خروجیفیلدمثال
تاریخdate1399/11/07
قدرت خریدارbuy_power7105.38
قدرت فروشندهsell_power8317.28
نسبت قدرت خریدار به فروشندهbuy_power_to_sell_power0.85
نسبت قدرت فروشنده به خریدارsell_power_to_buy_power1.17

سابقه اندیکاتورهای هر نماد

در این متد لیست اندیکاتور های نماد در تایم فریم روزانه و به صورت n دوره آخر قابل دریافت است.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نمادindicatorsstringداردرکیش
تعداد روز های اخیرdaysintدارد3
مثال خروجی
http://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&indicators=رکیش&days=3

سابقه شاخص در n روز اخیر

آرشیو اطلاعات بازار در قالب متد 9 (اطلاعات بازار بورس و فرابورس) قابل دسترسی است.

اطلاعات بازار در قالب متد اطلاعات بازار بورس و فرابورس، در این وب سرویس قابل دسترسی است.

احزار هویت:

https://apiview.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودیفیلدنوعضرورتمثال
توکن شماtokenstringداردc35544a67970a51a73e693a8208610d3
بازارmarketstringداردbourse یا farabourse
تعداد روز های اخیرdaysintدارد3
مثال خروجی
http://apiview.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=bourse&days=3

در این صفحه تمام وب سرویس ها یا api بورس که توسط ما ارائه می شود و با داشتن اشتراک سایت می توانید از آن ها استفاده کنید قرار داده شد. در صورتی که تغییری صورت بگیره در همین صفحه بروز می شود.