اشتراک وب سرویسAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طلایی نامحدود

125,000 تومان

ماهانه

وب سرویس بورس

وب سرویس ارز دیجیتال

وب سرویس ارز و سکه

وب سرویس خودرو

دارای سامانه فیلتریاب

بدون محدودیت درخواست

ویژه!

طلایی

99,000 تومان

ماهانه

وب سرویس بورس

وب سرویس ارز دیجیتال

وب سرویس ارز و سکه

وب سرویس خودرو

دارای سامانه فیلتریاب

X محدودیت روزانه 800 درخواست

نقره ای

50,000 تومان

ماهانه

وب سرویس بورس

وب سرویس ارز دیجیتال

وب سرویس ارز و سکه

وب سرویس خودرو

X بدون سامانه فیلتریاب

X محدودیت روزانه 400 درخواست

تستی

رایگان

سه روز

ثبت نام و دریافت توکن رایگان

وب سرویس بورس

وب سرویس ارز دیجیتال

وب سرویس ارز و سکه

وب سرویس خودرو

X بدون سامانه فیلتریاب

X محدودیت روزانه 20 درخواست

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

وب سرویس کدال

ناموجود

تولید و فروش شامل گزارش فعالیت ماهانه

صورت سود و زیان

بدون محدودیت روزانه
ویژه 2

689,000 تومان

شش ماهه

وب سرویس بورس

وب سرویس ارز دیجیتال

وب سرویس ارز و سکه

وب سرویس خودرو

دارای سامانه فیلتریاب

بدون محدودیت روزانه

پرفروش!

ویژه 1

298,000 تومان

سه ماهه

وب سرویس بورس

وب سرویس ارز دیجیتال

وب سرویس ارز و سکه

وب سرویس خودرو

دارای سامانه فیلتریاب

بدون محدودیت روزانه